USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE SPECIJALISTA ZAŠTITE NA RADU

SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU namijenjen je zaposlenim osobama koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu. Ovako obrazovane osobe mogu raditi kao stručnjaci zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, a u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno u svim tvrtkama iznad 49 zaposlenika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. stupnja).
UVJETI UPISA: navršenih 18 godina života, završena minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova specijalista zaštite na radu.
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, preslika osobne iskaznice i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova specijalista zaštite na radu.
TRAJANJE PROGRAMA: 250 sati.
PROGRAM USAVRŠAVANJA: Usavršavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio u trajanju od 54 sati sastoji se od predavanja i konzultativno-instruktivne nastave. U sklopu praktičnog dijela polaznici dobivaju seminarske zadatke vezane uz problematiku tvrtke. Na kraju usavršavanja provjerava se znanje polaznika usmenim ispitom. Dobiveno uvjerenje o uspješno položenom ispitu vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u radnu knjižicu.

 

Tematske cjeline obuhvaćene programom jesu:

 1. UVOD U ZAŠTITU NA RADU I ZAKONSKA REGULATIVA
 2. PROCJENA RIZIKA
 3. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA MJESTIMA RADA I I ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA
 4. PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA RADA
 5. OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE NA RADU
 6. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU
 7. EVIDENCIJE IZ ZAŠTITE NA RADU
 8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I SIGURNOSNE UPUTE
 9. INSPEKCIJSKI NADZOR I DUŽNOSTI POSLODAVCA PREMA TIJELIMA NADZORA
 10. PRIVREMENA RADILIŠTA
 11. ZAŠTITA, MEDICINA RADA I PRVA POMOĆ
 12. PRAKTIČNA NASTAVA

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program za zanimanje specijalist zaštite na radu treba dostaviti Učilištu UČKA početka usavršavanja i obaviti uplatu.

Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cijena usavršavanja NA UPIT.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)