PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA ROVOKOPAČEM

Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja rovokopačem mogu se upisati polaznici  koja imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja rovokopačem.

NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

 • Razlikovati dijelove, sklopove rovokopača i njihove funkcije
 • Pregledati rovokopač prije početka rada i pripremiti ga za rad
 • Rukovati pravilno komandama rovokopača pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta
 • Provoditi osnovne mjere održavanja rovokopača te pravilno voditi propisanu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti

potrebna zaštitna sredstva i opremu

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.

TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

 1. Konstrukcija rovokopača
 2. Rukovanje rovokopačem
 3. Zaštita na radu
 4. Praktična nastava

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu rovokopačem treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cijena osposobljavanja NA UPIT.