PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM PILOM

Program je namijenjen polaznicima za osposobljavanje rukovanjem motornom pilom na sječi i obaranju stabala, pripremu građe i pripremu drva za kućanstvo.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom mogu se upisati osobe s najmanje:

–              završenom osnovnom školom

–              navršenih 18 godina

–              liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom.

 

NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

  1. razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije
  2. pripremiti motornu pilu i površinu za rad
  3. razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva
  4. rukovati motornom pilom na siguran način
  5. provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama

proizvođača

  1. primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i

opremu.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 60 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove dok se praktični dio osposobljavanja u trajanju od 40 sati obavlja kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

 

TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

  1. Konstrukcija motorne pile
  2. Rukovanje motornom pilom
  3. Zaštita na radu i zaštita od požara
  4. Praktična nastava

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cijena osposobljavanja NA UPIT.