PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM KOSILICOM

Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

UVJETI UPISA

Uvjeti upisa u program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom su:

–  navršenih 18 godina

–  završena osnovna škola

– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom kosilicom

NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

  1. Razlikovati vrste, dijelove motorne kosilice i objasniti njihovu funkciju
  2. Pripremiti motornu kosilicu rad
  3. Rukovati motornom kosilicom na stručan i siguran način
  4. Održavati motornu kosilicu na pravilan način
  5. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć

u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom provodi se u trajanju od sveukupno 60 nastavnih sati, od čega 20 sati teorijske nastave, a 40 sati praktične nastave koja se realizira u tvrtci s kojom ustanova ima sklopljen Ugovor o suradnji.

TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

  1. Konstrukcija motorne kosilice
  2. Rukovanje motornom kosilicom
  3. Zaštita na radu
  4. Praktična nastava

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom kosilicom treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cijena osposobljavanja NA UPIT.