• USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE SPECIJALISTA ZAŠTITE NA RADU

  Namijenjen je zaposlenim osobama koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu. Ovako obrazovane osobe mogu raditi kao stručnjaci zaštite na radu I. stupnja

  Apliciraj sada
 • USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE MONTERA/KE SOLARNO – TOPLOVODNIH SUSTAVA

  Nakon uspješno završenog programa polaznici će naučiti provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji.

  Apliciraj sada
 • PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA VILIČAROM

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  Apliciraj sada
 • PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA TRIMEROM

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  Apliciraj sada
 • STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA

  STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA

  Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) te je namijenjeno stručnjacima zaštite na radu koji će obavljati osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a može koristiti i drugim osobama koje se bave osposobljavanjem odraslih.

  Osposobljavanje se organizira u trajanju od 24 sata, od čega je 16 sati predavanja s radionicom i 8 sati praktičnog rada. Nakon odslušanog osposobljavanja u roku od 10 dana predaje se praktičan rad, a nakon 15 dana održava se provjera znanja.

  Polaznici koji uspješno odrade provjeru dobivaju uvjerenje o stečenim osnovnim andragoškim znanjima.

  Predavanja se održavaju u prostorijama Učilišta.

  Cijena na upit.

  Potrebna dokumentacija za upis:

  • popunjena upisnica
  • preslika osobne iskaznice
  • Svjedodžba posljednje završene škole

  Za sve upite stojimo na raspolaganju na:

  091 169 2720

  UTVRĐIVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA NA RADU

  OSPOSOBLJAVANJE ZA UTVRĐIVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA NA RADU

                                     

  Sukladno odredbi članka 58. stavak 5. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) poslodavac je obvezan pisano utvrditi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Postupak provjere provodi se uz pristanak radnika te se mora utvrditi način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata kao i postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri. Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom.

  ZAKONSKE OSNOVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
  Zakon o zaštiti na radu (N.N., 96/18):
  – Članak 58. (1) Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.
  (2) Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.
  – Članak 59. (1) Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom.
  (2) Ako radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
  (3) Poslodavac je obvezan udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti sve dok je pod njihovim utjecajem.

  Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj  poslodavac  pravna osoba, odnosno  3.000 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna  osoba pravne osobe ako  ne provodi zabranu  zlouporabe alkoholnih  pića i sredstava ovisnosti na mjestu  rada  prikladnim mjerama.

  Učilište Učka Vam nudi Program osposobljavanja koji se izvodi u trajanju od 8 sati.

  Teorijski i praktični dio programa izvodi se u učionicama Ustanove.

  Nakon položene provjere znanja i praktičnog dijela rukovanja uređajem, polaznici dobivaju uvjerenje i iskaznicu o osposobljenosti za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu.

  Troškovi osposobljavanja iznose 500,00 kn po polazniku (uključena predavanja, nastavna dokumentacija i ispit).

   

  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • Preslika Osobne iskaznice
  • Slika za iskaznicu (veličina kao za osobnu iskaznicu)
  • Ispunjena upisnica 

  Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru.

  Za sve informacije nazovite 091/169 2720

  O nama

  Učilište Učka je Ustanova za obrazovanje odraslih koja je osnovana 2016. godine kao ustanova čija je primarna djelatnost obrazovanje radno sposobnog stanovništva.

  Pratimo potrebe tržišta rada te kontinuirano radimo na izradi programa u svim obrazovnim sektorima. Predanim radom na područjima prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo obrazovnu strukturu radnog stanovništva.

  MISIJA

  Naša je misija pružiti našim klijentima partnerski odnos kroz praksu, obrazovanje, razmjenu znanja i iskustava te im osigurati podršku u planiranju i razvoju karijere.

  VIZIJA

  Vizija Učilišta UČKA je suvremeni i personalizirani pristup edukaciji svakog polaznika.

  Naša vizija također je pružiti potporu svim vrstama djelatnosti, osigurati kvalitetno znanje polaznicima kroz teorijsku i praktičnu nastavu te u suradnji sa poslodavcima usmjeravati polaznike prema tržištu rada.

  Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

   

  KONTAKT:

  bacc.ing.sec. EDVINA ČEHAJIĆ , RAVNATELJICA

  Učilište Učka – ustanova za obrazovanje odraslih

  Adresa: Ružićeva 1/I

  Tel: 051/215 145

  Mob: 095/ 745 0582

  e-mail: uciliste.ucka@gmail.com

   

  DOLORES SMOLČIĆ , ČLAN UPRAVNOG ODBORA

  Učilište Učka – ustanova za obrazovanje odraslih

  Adresa: Ružićeva 1/I

  Tel: 051/215 145

  Mob: 091/ 169 2720

  e-mail: uciliste.ucka@gmail.com

   

  JAVNA NABAVA

  Učilište Učka nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju  Ministarstva gospodarstva, te je evidentirano u Registru nositelja programa.

   

  1. SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE – LICENCIRANJE:

  Osobe koje provode postupak javne nabave moraju biti licencirane. Specijalističkom programu izobrazbe pristupaju osobe koje su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

  Specijalistički program izobrazbe (licenciranje) u području javne nabave  propisani je program  i provodi se u okviru 50 nastavnih sati, a sastoji se od dva dijela:

  1. Programa izobrazbe u području javne nabave i
  2. pisanog ispita.

  Pisani ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu.

  Pisanom ispitu može pristupiti osoba s potvrdom o završenom Programu izobrazbe.

  Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.

  Cijena na upit.

   

  1. REDOVITO USAVRŠAVANJE – SAKUPLJANJE BODOVA:

  Završetkom specijalističkog programa izobrazbe, položenog ispita te dobivanja certifikata, obveznik postupka javne nabave mora se redovito usavršavati.

  Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja.

  Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

  Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave.

  Cijena na upit.

  IZOBRAZBA: ODRŽIVA UPOTREBA PESTICIDA

  O IZOBRAZBI:

  Učilište Učka provodi:

  • osnovni modul izobrazbe za sve one koji se prvi put osposobljavaju za održivu uporabu pesticida
  • dopunski modul izobrazbe za sve one koji su završili izobrazbu (rok za obnavljanje izobrazbe je 5 godina). Izobrazbe za dopunski modul izobrazbe se mogu prijaviti i do godinu dana prije isteka valjanosti iskaznice.

  MODULI I CIJENA:

  1. MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE
   – OPG i drugi poljoprivrednici
   – Tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge)
   – Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi,

  okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine)

  – Profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu

   

  1. MODUL ZA DISTIBUTERE
   – Uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači
  2. MODUL ZA SAVJETNIKE
   – Savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji

   

  Cijena osnovnog modula (15 školskih sati): 450,00 kn
  Cijena dopunskog modula (5 školska sata): 350,00 kn

   

  UVJETI UPISA

  Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike se može prijaviti punoljetna osoba ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina.

  Iznimno od ove odredbe za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu se može prijaviti osoba:

  1. a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

  – diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

  – preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

  i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

  1. b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i s najmanje završenom:

  – srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

  Za izobrazbu na modul za savjetnike se može prijaviti osoba s najmanje završenim:

  – diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

  – preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

  – stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

  i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

  Iznimno od ovih odredbi za izobrazbu za modul savjetnika može se prijaviti i osoba sa najmanje završenom:

  – srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.

  Za izobrazbu na modul za distributere se može prijaviti:

  1. a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

  – diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

  – preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

  – stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

  i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

  1. b) za distributera – zaposlenika/radnika s najmanje završenom:

  – srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.

   

  ISPRAVE ZA UPIS:

  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  – Presliku Osobne iskaznice
  – Presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta
  – Stara iskaznica na uvid (za dopunski modul izobrazbe)

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA AUTODIZALICOM

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  UVJETI UPISA

  U program osposobljavanja za rukovatelja/icu autodizalicom mogu se upisati osobe s najmanje:

  • Navršenih 18 godina života.
  • Završena osnovna škola.
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja autodizalicom.
  • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

  NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

  • Razlikovati dijelove i sklopove autodizalice i njihove funkcije
  • Pripremiti autodizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje obzirom na teret koji mora

  podići

  • Pravilno rukovati upravljačkim sklopom autodizalice pri dizanju, premještanju i spuštanju

  tereta

  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice
  • Pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti

  potrebna zaštitna sredstva i opremu

  TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

  Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.

  TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

  1. Konstrukcija autodizalice
  2. Rukovanje autodizalicom
  3. Zaštita na radu
  4. Praktična nastava

  Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu autodizalicom treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

  Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  Cijena osposobljavanja NA UPIT.

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA CNC TOKARILICOM I CNC GLODALICOM

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  UVJETI UPISA

   

  NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

   

  TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

   

  TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

   

  Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom kosilicom treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

  Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  Cijena osposobljavanja NA UPIT.

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA HIDRAULIČNOM DIZALICOM

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  UVJETI UPISA

  U program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom mogu se upisati polaznici  koji imaju:

  – završenu najmanje osnovnu školu,

  – navršenih 18 godina života,

  – liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja hidrauličnom dizalicom.

  NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

  • Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične dizalice te objasniti njihove funkcije
  • Pregledati i pripremiti hidrauličnu dizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje vozila s

  dizalicom s obzirom na teret koji mora podići

  • Rukovati pravilno  komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju i spuštanju

  tereta

  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih dizalica te pravilno popunjavati

  propisanu dokumentaciju

  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti

  potrebna zaštitna sredstva i opremu

  TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

  Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.

  TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

  1. Konstrukcija hidraulične dizalice
  2. Rukovanje hidrauličnom dizalicom
  3. Zaštita na radu
  4. Praktična nastava

  Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu hidrauličnom dizalicom treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

  Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  Cijena osposobljavanja NA UPIT.

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU ZIDAR

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  UVJETI UPISA

  U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar može se upisati osoba sa:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar

  NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

  1. Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za zidarske radove
  2. Izvesti pripremne radove za izvođenje zidarskih poslova na gradilištu .
  3. Rukovati zidarskim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
  4. Izvesti jednostavne poslove pri zidanju ravnih zidova, betoniranju nadvoja i stupova te vanjsko i

  unutrašnje žbukanje

  1. Sudjelovati u izradi složenijih betonskih elemenata
  2. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

  TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

  Teorijski dio nastave u trajanju od 42 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 128 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

  TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

  1. Zidarski materijali i alati
  2. Jednostavni zidarski poslovi
  3. Zaštita na radu
  4. Praktična nastava

  Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

  Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  Cijena osposobljavanja NA UPIT.

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM KOSILICOM

  Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili potrebe poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na osposobljavanje.

  UVJETI UPISA

  Uvjeti upisa u program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom su:

  –  navršenih 18 godina

  –  završena osnovna škola

  – liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom kosilicom

  NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA POLAZNICI ĆE NAUČITI:

  1. Razlikovati vrste, dijelove motorne kosilice i objasniti njihovu funkciju
  2. Pripremiti motornu kosilicu rad
  3. Rukovati motornom kosilicom na stručan i siguran način
  4. Održavati motornu kosilicu na pravilan način
  5. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć

  u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

  TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

  Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom provodi se u trajanju od sveukupno 60 nastavnih sati, od čega 20 sati teorijske nastave, a 40 sati praktične nastave koja se realizira u tvrtci s kojom ustanova ima sklopljen Ugovor o suradnji.

  TEMELJNE CJELINE OBUHVAČENE PROGRAMOM

  1. Konstrukcija motorne kosilice
  2. Rukovanje motornom kosilicom
  3. Zaštita na radu
  4. Praktična nastava

  Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom kosilicom treba dostaviti Učilištu UČKA početka osposobljavanja i obaviti uplatu.

  Ovaj obrazovni program Učilište UČKA –  Ustanova za obrazovanje odraslih izvodi na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  Cijena osposobljavanja NA UPIT.

  View All Blog